Görüşme kaydetme yasal mı


Görüşme kayıt işlemlerinde bir tarafın izni olmadan kayıt yapılması suç teşkil eder. Konuşmacılar ayrı eyaletlerden ise ikisinin de rızası gerekebilir.

telefon görüşme kaydı yasal mı

Eğer konuşmada ikiden fazla kişi mevcutsa diğer kişilerin de onayının olması gerekmektedir. Üçüncü tarafın kaydı yasa dışı olsa bile kayıt kişisel kullanım için olacaksa bir katılımcının rızası gerekebilir. Ama yapılan kayıt, üçüncü kişiye verilecekse iki tarafın da onayı gerekmektedir.

Telefonda İş Görüşmesi :D

İş düzenlemelerine uyum sağlamak, suç tespiti ya da ticari işlemin kaydını yapma gibi belirli nedenlerle görüşmeleri kaydetmeye izin verilir. Kuruluşlar işletmeyle alakalı olup olmadığını belirlemek için iletişimi izleyebilir. Burada konuşmaları kayıt altına alamazsınız. Bunu mahkeme emri olmadan yapamazsınız, başka bir deyişle yasa dışıdır. Kayıt altına almanın tek yolu ulusal bir tehlike söz konusu ise ve mahkeme emri aldıysanız bu mümkün olacaktır.

Başka şansınız maalesef ki yok.

Bu yüzden bulunduğunuz eyaletteki kanunları gözden geçirmenizde fayda var. Genel olarak iki taraf da görüşmenin kayıt edildiğinin farkındaysa kayıt işlemi sürdürülebilir. Bunda hiçbir sakınca görülmemektedir. Evet, iki tarafın rızasının olmasına gerek yok. Başka bir deyişle her iki tarafın da bilmesi yeterli. Ana Sayfa Haber Nasıl Yapılır? Yanlış bir e-posta adresi girdiniz.

Emrah Karahan - 3 Ağustos 0. Sizin için birbirinden eğlenceli Android oyunlarını sizin için bir araya getirdik.

TELEFON DA GÖRÜŞME KAYDI YAPMAK YASAL MI?

Bu serimizde boş zamanlarınızda sıkılmayacağınız oyunları bulacaksınız. Birbirinden Eğlenceli Android Oyunları 3 Ağustos Kamera Deklanşör Sesi Nasıl Kapatılır?

 • İZİNSİZ SES KAYDI YAPMAK SUÇ MUDUR?.
 • en iyi ücretsiz casus yazılım?
 • ücretsiz casus telefon dinleme apk!
 • cassius marsh mtg;
 • Yargıtay'dan önemli 'ses kaydı' kararı: "Hukuka uygun";
 • İzinsiz Görüntü veya Ses Kaydı Almak Suç Mudur ?;

Bazı istisnai hallerde bu durumun hukuka uygunluğu söz konusu olabilmektedir. Dolayısıyla bir suçun faili olmamak adına kimsenin izinsiz olarak görüntü veya ses kaydının alınmaması en doğru hareket olacaktır. İzinsiz görüntü veya ses kaydı almanın bir suç olduğunu daha önce de belirtmiştik. İlgili madde hükmüne göre özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun görüntü veya ses kaydı alınması suretiyle işlenmesi halinde fail hakkında verilecek olan ceza arttırılacaktır. Aynı zamanda bu ses ya da görüntü kayıtlarının hukuka aykırı bir şekilde ifşa edilmesi ise söz konusu suçun nitelikli hali olarak düzenlenmiştir.

İzinsiz görüntü veya ses kaydı alınması neticesinde aynı zamanda haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu TCK m. Dolayısıyla somut olayın özelliklerine bakılarak failin cezalandırılması gerekecektir.

 1. İzinsiz Görüntü veya Ses Kaydı Delil Olur Mu ??
 2. cep telefonu gps takip programı yükle;
 3. Telefon Görüşmelerinin Kaydedilmesi Yasal Mıdır?.
 4. İzinsiz Görüntü Veya Ses Kaydı Alma Suçu ve Cezası - Topo Hukuk Bürosu.
 5. TELEFON DA GÖRÜŞME KAYDI YAPMAK YASAL MI? » Sayfa 1 - 1;
 6. pc nizdeki casus yazılım kaldırma yöntemleri?

Dolayısıyla TCK bakımından bir kimsenin izinsiz görüntü veya ses kaydının alınması suçtur. Kişilerin özel hayatının izinsiz görüntü ya da ses kaydı alınması suretiyle ihlal edilmemesi gerektiği. Anayasada kişilerin özel hayatının gizliliği madde 20 ile güvence altına alınmıştır. İlgili maddeye göre, herkes özel hayatına ve aynı zamanda aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamayacağı da bu maddede belirtilmiştir. Bir kimsenin kamuya mal olmuş bir kişi olması, onu özel yaşamına saygı gösterilmesini isteme hakkından mahrum bırakmayacaktır.

Ancak daha önce değinmiş olduğumuz gibi bazı hukuka uygunluk sebeplerinin varlığı halinde özel yaşamın gizliliğini ihlal suçu gündeme gelmeyecektir. Bu hakkın kullanılmasına müdahalenin ne şartlar altında gerçekleşebileceği de aynı maddede belirtilmiştir. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz ki hukuka uygunluk sebepleri dışında bir kimsenin izinsiz görüntü veya ses kaydının alınması hukukumuz açısından suç kabul edildiğinden bu suçun failinin cezasız kalması da düşünülemeyecektir.

telefon konuşması kaydetme yasal mı

Delil kullanmak, ispat açısından hukuk sistemimizin kabul ettiği araçlardır. Fakat delillerin değerlendirilmesi konusunda birtakım sınırlamalar mevcuttur. Hakkın varlığını ispat etmede kullanılan delilin hukuka aykırı olması halinde esas kural bu delilin yargı makamı tarafından kullanılmamasıdır. Fakat bu kuralın bazı istisnaları yargı içtihatları ve uluslararası kurallar tarafından söz konusudur. Yargıtay kararlarına göre şunu söyleyebiliriz ki hukuka uygun olarak elde edilmiş, yani yaratılmamış olan ses kayıtlarının boşanma davalarında delil olarak kullanılması mümkündür.

Fakat sonradan Yargıtay 2.

Hukuk Dairesi bazı kararlarında ses kaydı delilini elde edilmiş ya da yaratılmış ayrımına gitmeksizin hukuka aykırı kabul etmiştir. Aynı şekilde bir kimsenin hukuka aykırı olarak görüntüsünün delil olarak kullanılması da mümkün olmamaktadır; aksine suç teşkil etmektedir. Günümüzde pek çok kurum, kuruluş ya da işyerinde güvenlik sebebiyle gizli kamera ile kayıt yapılmaktadır. Bu durumda kayıt altında olan kamera altında suç işlenmesi halinde bu görüntülerin delil olarak kullanılıp kullanılamayacağı da akla gelen sorular arasındadır.

Gerek içtihatlar gerekse kararlar neticesinde şunu söyleyebiliriz ki bu görüntülerin delil olarak kullanılması izahtan varestedir. Çünkü yapılan kayıt kamusal alanda ve kamuya açık bir faaliyete ilişkindir. Gizli kamera ile denetim yapıldığına dair bir kaydın yer almasına bile gerek yoktur. Nitekim pek çok olayın çözümlenmesinde ve faillerin bulunmasında kamera kayıtları delil olarak kullanılmaktadır.

Dolayısıyla izinsiz görüntü veya ses kaydı alınmasının içtihatlar ve Yargıtay kararları çerçevesinde bazı istisnaları mevcut olmasına rağmen kural olarak bu durum suç teşkil etmektedir. İzinsiz görüntü veya ses kaydı yapılması neticesinde haberleşmenin gizliliğinin ihlal edilmesi söz konusuysa TCK m. Yani haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunda fail hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmolunurken bu ihlalin söz konusu içeriklerin kayda alınması şeklinde gerçekleşmesi durumunda verilecek olan ceza bir kat artacaktır.